به گزارش خبرگزاری رشد؛ این بازماندگان می‌گویند که پیوستن گروه‌های مسلح به روند صلح، نباید مانعی فراراه اجرای عدالت باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن