به گزارش خبرگزاری رشد؛ این در حالی است که تنبیه پوشیدن این لباس های ورزشی ۷۰ ضربه شلاق است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن