به گزارش خبرگزاری رشد؛ این رویداد صبح امروز پس از آن رخ داد که پولیس حوزه سوم بالای یک موتر حامل افراد ملاتره خیل عضو مجلس نمایندگان تیراندازی کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن