به گزارش خبرگزاری رشد؛ این هیات مجلس سنای امریکا پس از سفرشان به پاکستان، به کابل آمدند و گفته شده با رییس جمهور غنی نیز ملاقات خواهند کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن