به گزارش خبرگزاری رشد؛ این چرخبال هنگامی زیرگلوله باری طالبان قرارگرفت که درحال فراهم سازی جنگ افزار برای یک پاسگاه محاصره شده نیروهای امنیتی بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن