به گزارش خبرگزاری رشد؛ بربنیاد گزارش تازه بانک جهانی، تا کنون سه شرکت بزرگ سرمایه گذاری‌ها در افغانستان، با یک صد و پنجاه و چهار میلیون دالر بیمه از سوی “میگا” مشخص شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن