به گزارش خبرگزاری رشد؛ بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، جمعی از این پناهجویان و مهاجران به صورت داوطلبانه و شماری نیز به صورت اجباری به افغانستان برگشته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن