به گزارش خبرگزاری رشد؛ به دستور رییس جمهور غنی، عبدالله حبیبی و قدم شاه شهیم به عنوان سفرای افغانستان در اردن و قزاقستان پیشنهاد شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن