به گزارش خبرگزاری رشد؛ بودجه 17 میلیارد افغانی وسط سال حکومت به منظور تمویل شماری از پروژه هایی که در بودجه ملی سال مالی سال 1395 گنجانیده نشده و یا هم کمبود بودجه نداشته اند، پیشنهاد گردید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن