به گزارش خبرگزاری رشد؛ تعدادی از شهروندان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، تمام تأسیساتى که پاکستان در منطقه انگوراده این ولایت ساخته شده بود، را تخریب کردند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن