به گزارش خبرگزاری رشد؛ جمشید رسولی سخنگوی سارنوالی می گوید که قرار است نخستین محکمه علنی قضایای افراد متهم به فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، تا سه روز آینده برگزار گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن