به گزارش خبرگزاری رشد؛ در اعلامیه شورای عالی مردمی جنبش روشنایی چنین نگاشته شده است: همانطوری که در جریان هستید، شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بیش از یک ماه است

دکمه بازگشت به بالا
بستن