به گزارش خبرگزاری رشد؛ در روزهای اخیر یک‌بار دیگر انتقادهای داکتر عبدالله از محمد اشرف غنی و تنش‌های لفظی میان دو رهبر حکومت به اوجش رسیده و نگرانی‌هایی را به میان آورده‌است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن