به گزارش خبرگزاری رشد؛ در پی اخراج 50 پناهجوی افغانستان از آلمان، فعالان مدنی این کشور علیه این اقدام دولت برلین تظاهرات برگزار کردند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن