به گزارش خبرگزاری رشد؛ در پی انتقادهای شدید از مکاتب و آموزگاران خیالی در معارف، این وزارت پرده برداشت که بیکاری نبوده و اقداماتی علیه مبارزه با فساد اداری انجام داده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن