به گزارش خبرگزاری رشد؛ دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشرخبرنامه ای گفته است که در این نشست که برای دو روز

دکمه بازگشت به بالا
بستن