به گزارش خبرگزاری رشد؛ دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی با نشرخبرنامه اعلام کرد که بعد از ۱۸ ماه ژنرال جان کمبل فرمانده سابق نیروهای بین المللی، مسئولیتش را به جان نیکلسون واگذار کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن