به گزارش خبرگزاری رشد؛ رییس این انجمن گفته است که در حال حاضر پنجاه تن انگور به کشورهای همسایه صادر می‌شود و میزان صادارت آن تا روزهای آینده ممکن به یکصدوپنجاه تن برسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن