به گزارش خبرگزاری رشد؛ سخی مشوانی نماینده مردم کنر در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس، پس از قطع شدن مایک‌اش به یخن نایب منشی مجلس دست انداخت و پس از آن به وزیر انکشاف دهات حمله کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن