به گزارش خبرگزاری رشد؛ سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز در (کنفرانس جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان)، با انتقاد از عدم تعهد سیاسی حکومت در زمینه جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان، گفت

دکمه بازگشت به بالا
بستن