به گزارش خبرگزاری رشد؛ شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که کار ایجاد یک کمیسیون برای دریافت چگونه گی و عوامل این حمله، امروز تکمیل خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن