به گزارش خبرگزاری رشد؛ شاه خسرو ولسوال ولسوالی سوکی ولایت کنرمی گوید که این سنگ ناوقت شب گذشته در دره دیو گل بر بام یک منزل افتاده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن