به گزارش خبرگزاری رشد؛ عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور می گوید که اکنون به دلیل نبود برق کافی در کشور، میلیون‌ها دالر در خارج از افغانستان سرمایه‌گذاری شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن