به گزارش خبرگزاری رشد؛ عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری این وزارت امروز حین امضای این قرارداد گفت در حال حاضر پنجاه درصد آب‌ها به دلیل هموار نبودن زمین ها در مزارع ضایع می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن