به گزارش خبرگزاری رشد؛ عطا محمد نور گفته است، بزودی به کابل خواهد رفت و در آنجا با متحدین خود روی مثبت شدن عملکرد حکومت مذاکره و گفتگو خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن