به گزارش خبرگزاری رشد؛ عیسی خان ځواک ولسوال اچین ولایت ننگرهار می گوید که گروه داعش دو نوجوان را در این ولسوالی سربریده و اجساد شان را در یک میدان رها کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن