به گزارش خبرگزاری رشد؛ غنی همچنان افرادی را که در این وزارت به‌ گونۀ غیر قانونی تقرر حاصل نموده‌بودند، از وظایف شان برکنار کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن