به گزارش خبرگزاری رشد؛ فرانس مایک میلبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بر اصلاح بی درنگ نظام انتخاباتی تاکید ورزیده می گوید، جهانیان در نشست بروکسل انتظار دارند

دکمه بازگشت به بالا
بستن