به گزارش خبرگزاری رشد؛ قرارداد نخسین پروژه تولید برق گازی در شهر مزار شریف، میان وزارت انرژی و آب و شرکت خصوصی غضنفر امضا شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن