به گزارش خبرگزاری رشد؛ قرار است که چند روز آینده توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن