به گزارش خبرگزاری رشد؛ لشکرگاه، شهر کندز، شهر ترینکوت و شهر فراه، از شهرهایی استند که در این اواخر جنگ‌های شدیدی را گواهی می‌دهند. بیشترین بخش‌های هلمند و کندز درگیر نبردهای سنگین استند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن