به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد اسماعیل قاسمیار مسوول روابط خارجی شورای عالی صلح گفت: “دشمنان دوست‌نمای ما فایده خویش را در زیان افغانستان جستجو می‌کنند”.

دکمه بازگشت به بالا
بستن