به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد اسماعیل کاووسی رییس نشرات وزارت صحت عامه می گوید که تاکنون از محل رویداد 3 کشته و 54 زخمی به شفاخانۀ وزیر محمداکبرخان انتقال یافته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن