به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، پنج مقام ارشد رياست برشنا را برکنار و معاونين شان را به حيث سرپرستان ادارات مربوطه تعيين کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن