به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور گفت: درچهارده سال گذشته گام‌های زیادی جهت بهبود برداشته شده؛ اما بازهم مشکلات موجود است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن