به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد اکبرعارفی استاد دانشگاه که در این نشست صحبت می کرد گفت: نگاه پاکستان نسبت به افغانستان نگاه منطقه ای است و هیچ گاه مرز دیورند برای پاکستان مهم نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن