به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد اکبری عضو مجلس نمایندگان امروز به خبرنگاران گفت که نشست امروز این مجلس به دلیل سفر حج عمره اکثر نمایندگان تعطیل شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن