به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد خالد رامزی رئیس نهاد حرکت سفید گفت: پروسه شناسایی زنان تاثیر گذار کشور، توسط یک گروه صد نفری به مدت یک ماه انجام شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن