به گزارش خبرگزاری رشد؛ معصومه انوری، رییس امور زنان غور می گوید که این زن حدود هشت ماه قبل از سوی این زورمند، مورد تجاوز قرار گرفته بود و در بطنش طفلی نیز داشته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن