به گزارش خبرگزاری رشد؛ معصومه محمدی رئیس کمیته بانوان خبرنگار گفت: حضور زنان در رسانه کاهش یافته و در بعضی ولایات هیچ خبرنگار زن وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن