به گزارش خبرگزاری رشد؛ مقامات امنیتی در شهر کابل وقوع این انفجار را تائید کرده می گوید که این انفجار برخواسته از ماین چسپکی بوده که در داخل موتر نوع کرولاجاسازی شده بوده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن