به گزارش خبرگزاری رشد؛ مقامات قضایی ایالت کوئینزلند استرالیا رای “دادگاه سلامت روانی” این ایالت در مورد رائینا مرسین انا تایدی را منتشر کرد که براساس آن، قاضی دادگاه تشخیص داده است

دکمه بازگشت به بالا
بستن