به گزارش خبرگزاری رشد؛ مقامات وزارت صحت عامه در این رابطه اعلام کردند که با همکاری اداره یونیسف و سازمان بهداشت جهان، کمپاین واکسین اطفال را به راه خواهد انداخت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن