به گزارش خبرگزاری رشد؛ مقام های هندی می گویند که یک زن هندی ناوقت روز پنج شنبه ازمنطقه قلعه فتح الله شهرکابل ازسوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. این زن چهل ساله هندی با یک نهاد غیرحکومتی کارمی کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن