به گزارش خبرگزاری رشد؛ میرویس خان نوروزی، فرماندۀ پولیس زابل می‌گوید این روی‌داد صبح امروز در منطقۀ سپینی غبرکی از مربوطات شهر قلات اتفاق افتیده‌است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن