به گزارش خبرگزاری رشد؛ چند روز پیش دو چرخبال پاکستانی مربوط به دولت محلی ایالت پنجاب پاکستان از آسمان لوگر می‌گذشتند که یکی آن به دلیل ‘مشکل تخنیکی’ نشست اضطراری کرد و دومی آن به پاکستان برگشت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن