به گزارش خبرگزاری رشد؛ کریم خلیلی امروز در نشستی در کابل گفت: باید حالت کنونی در افغانستان تغییر کند و جنگ و کشتار پایان یابد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن