به گزارش خبرگزاری رشد؛ گروه (حمايت از قانون) تقریبا هشت ماه قبل به رياست حسيب الله کليمزى تاسيس گردید و در اوایل ٣٨ عضو داشت؛ روز گذشته نیز رحمت الله اسکزى رئيس جدید اين گروه انتخاب شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن