به گزارش خبرگزاری رشد؛ یکی از افرادی که خانه‌ی خود را از دست داده می‌گوید: “ما غریب مردم استیم، با هیچ طرف درگیر کاری نداریم؛ اما طالبان آمدند و خانه‌های ما را آتش زدند.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن