به گزارش خبرگزاری رشد؛ یکی از مقامات امنیتی در ولایت جوزجان گفت که تروریستان گروه خودخوانده داعش بر مسجدی در این ولایت حمله کردند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن